لوگو دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا

جدیدترین خبرها

پیوندها

معرفی

دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا با هدف ایجاد اشتغال دائم برای جوانان و جویندگان شغل توسط کارآفرین برتر کشور دپارتمان دیده بان توسعه کارآفرینی آسیا تأسیس شده است. ماموريت دیده بان توسعه کارآفرینی آسیا عبارت است از توسعه و ترويج تفکر خلاق و فعاليت مولد در ميان جوانان و زمينه‌سازي براي تبلور و تجلي خصيصه خودباوري و تلاش در جهت تحقق عيني جایگاه انساني افراد در جامعه به‌عنوان نيروهاي اثربخش و کوشش براي توان‌افزايي آنان در حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و گسترش مشارکت فعال آنان در توسعه و افزايش توان ملي کشور.

موسسين دیده بان کارآفرینی آسیا با علم به جايگاه و نقش عناصر موثر در فرآيند ترويج و توسعه کارآفريني در سطح ملي، سعي در تجميع صاحبان ايده‌هاي خلاق و تجارب حرفه‌اي نموده و معيارهاي زير را براي انتخاب اعضا در نظر گرفته‌اند:‏
* نماد نوآوري و کارآفريني
* نماد وفاق اجتماعي
* مورد اعتماد عمومي
* برخورداري از تجارب علمي و مديريت اجرايي
* برخورداري از حس مسئوليت در سطح ملي
* ترکيبي بودن اعضاء از نظر جنسيت، نوع فعاليت، نوع تخصص و جايگاه‌هاي اجتماعي
بر اين اساس تاکنون جمع زيادي از مديران و کارآفرينان صاحب‌نام خاصه از بخش خصوصي به دیده‌بان کارآفرینی آسیا پيوسته و اهداف آن را مورد حمايت خود قرار داده‌اند.‏


اهداف و وظايف

اهداف و وظايف دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا عبارت است از برنامه‌ريزي و فعاليت براي توسعه فرهنگ کارآفريني جوانان و تحقق و تبلور آن در سطوح مختلف جامعه که اهم موارد آن به قرار زير مي‌باشد:‏
* توسعه و ترويج فرهنگ خلاقيت، نوآوري و کارآفريني و تولید کالای ایرانی
* کشف استعدادهاي خلاق و کارآفرين در سطح کشور
* کمک به تدوين ساماندهي ايده‌ها و انديشه‌هاي خلاق و کارآفرين
* تلاش در جهت توسعه فرآيند تحقق ايده‌هاي خلاق‏
* پشتيباني از فعاليت‌هاي آموزشي و ترويجي کارآفريني و اجراي طرح‌هاي ملي و منطقه‌اي در اين زمينه
* کمک به ارتقاي ظرفيت مديريتي کارآفرينان
* ايجاد بانک اطلاعاتي و شبکه ارتباطي کارآفرينان با هدف ارائه پشتيباني علمي، و دريافت بازخوردهاي لازم از جريان کارآفريني در سطح کشور و منطقه‏
* فراهم ساختن فرصت‌هاي جديد کسب و کار در عرصه کارآفريني
* تلاش در جهت اصلاح و بهبود قوانين و برقراري سيستم‌هاي حمايتي در محيط کارآفريني در چهارچوب قوانين موضوعه
* کمک به توسعه و ترغيب تئوري‌پردازي در حوزه کارآفريني در سطح ملي
* کمک به انتقال دانش و تکنولوژي در محيط کارآفريني
* مستندسازي تجارب الگوهاي کارآفريني
* پيوند با تشکل‌هاي ملي و منطقه‌اي معتبر در حوزه کارآفريني و کسب و کار‏
* ارائه خدمات مشاوره به کارآفرينان و مراجع قانوني ذيربط
* ترويج کارآفريني و توسعه فرهنگ کسب و کار از طريق تهيه فيلم‌هاي مستند و برنامه‌هاي تلويزيوني
* کمک به جذب و هدايت منابع دولتي در طرح‌هاي موفق کارآفرينان
* کمک به توسعه ظرفيت و قابليت مراکز و موسسات آموزشي و مشاوره‌اي کارآفريني
* توسعه سيستم‌ها و روش‌هاي مراجع قانوني و نهادهاي رسمي (بانک‌ها، موسسات مالي-اعتباري و …) در مسير توسعه کارآفريني
* کمک به توسعه مطالعات و تحقيقات ملي و منطقه‌اي در زمينه کارآفريني
* پرورش مربي و مشاور کسب و کارهاي کوچک و متوسط‏
* همکاري مشترک با موسسات بين‌المللي و خارجي معتبر در راستاي توسعه‏
* ارائه پيشنهاد لوايح قانوني به منظور حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي نوآورانه در کسب و کار و طرح‌هاي آغازين هم‌چون حمايت‌هايي که از مالکيت‌هاي معنوي به‌عمل مي‌آيد.‏
* تلاش در جهت احراز صلاحيت‌هاي علمي-مديريتي و تخصص براي تشويق و ترغيب و جلب سرمايه‌هاي خصوصي در عرصه فعاليت‌هاي کارآفريني
* تلاش در جهت جلب مشارکت نهادهاي مالي-اعتباري معتبر در حمايت از برنامه‌های دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا
* تلاش در جهت جلب حمايت موثر تشکل‌ها و نهادهاي صنفي معتبر در سطح ملي و منطقه‌اي براي پيوستن به دیده‌بان توسعه کارآفرینی آسیا و حمايت از آنها
* مشارکت در تاسيس مراکز علمي-فرهنگي براي تحقق اهداف تعریف شده
* و هر نوع فعاليت ضروري مرتبط براي تحقق اهداف تعریف شده

دیده بان توسعه کارآفرینی آسیا در امور زیر در حال فعالیت است:

انجام کلیه فعالیت های بازرگانی از قبیل صادرات،واردات در ز مینه کالا،خدمات و تکنولوژی
مشاوره و راه اندازی یا توسعه کسب و کار،تجارت و یا کارافرینی-نیاز سنجی و تحقیقات بازار
ایجاد بانک اطلاعاتی گسترده سیستمی داخلی و خارجی-اییجاد پروتال های اطلاع رسانی
پشتیبانی اشتغال پایدار-مشاوره مدیریت یا اشتغال-راه اندازی استارتاپ کارافرینی
و …

خدمات

ما می‌ توانیم در یافتن یک کسب و کار که متناسب با موقعیت شما باشد به شما کمک کنیم. یافتن حامی مالی و آموزش در زمینه کاری که قصد راه‌اندازی آن را دارید کمک شایانی به شما می‌کند. ما شما را در این زمینه یاری می‌کنیم.

مشاوره کسب و کار

تهیه طرح توجیهی و طرح کسب‌و‌کار تهیه سند استراتژیک راه اندازی صندوق‌های تامین مالی و سرمایه‌گذاری گزارشات مالی و مطالعات ساختاری بنگاه‌های اقتصادی

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کارمی‌تواند به معنای هرگونه فعالیتی توسط یک سازمان کوچک یا بزرگ، غیرانتفاعییا انتفاعی باشد که با هدف توسعه “تجارت” به نحوی صورت می‌گیرد. 

آموزش

دوره‌های آموزشی مالی دوره‌های آموزشی اقتصادی دوره‌های آموزشی کسب‌و‌کار

پشتبانی اشتغال پایدار

یکی از بهترین راه های ایجاد اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی در بخش‌های اقتصادی کشوراست